Akcjonariat

KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 39.703.515 PLN

LICZBA AKCJI: 79.407.030

Struktura Akcjonariatu Spółki

Liczba akcji
hiPower Energy
Liczba głosów
hiPower Energy
LMB Fundusz Inwestycyjny Zamkniętych Aktywów Niepublicznych
Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa
31.653.22131.653.221
FR FINANCE S.A.*
ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań
20.000.00020.000.000
E-COMMERCE INVESTMENT Sp. z o.o.*
ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań
6.691.4076.691.407
POLSKIE CENTRUM BIOINFORMATYKI Sp. z o.o.**
ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań
5.405.6305.405.630
TOROX EKO Fundusz Inwestycyjny Zamkniętych Aktywów Niepublicznych
Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa
4.163.5864.163.586
Łącznie pozostali akcjonariusze posiadający poniżej 5% udziałów11.493.18611.493.186

* podmiot zależny od LMB FIZAN
** podmiot zależny od TOROX EKO FIZAN