hiPower Energy

hiPower Energy (dawna Arena.pl S.A.) to notowana na rynku NewConnect grupa, która tworzy, rozwija, komercjalizuje oraz dostarcza innowacyjne rozwiązania wodorowe. Po udanym wdrożeniu i sprzedaży technologii wodorowych w Azji przenosimy je na grunt europejski, aby wspierać proces transformacji energetycznej, którego jednym z kluczowych elementów jest wodór.

Nasze portfolio

Klucz dobrze obsługiwanego gazu resztkowego z procesu półprzewodnikowego.

Czyste, bezpieczne o wysokim współczynniku konwersji oraz prawie zerowym śladzie węglowym.

Mobilna stacja do ładowania wodoru, poszerzająca zakres usług elektromobilności.

Jesteśmy zaangażowani w poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, które nie tylko redukują emisję gazów cieplarnianych, ale także przekształcają je w cenne zasoby dla zrównoważonej przyszłości. hiPower jest pionierem w dziedzinie fotosyntezy metanolu — najnowocześniejszej technologii konwersji CO2 na paliwo

Metanol jest kamieniem węgielnym naszej strategii energetycznej z kilku istotnych powodów. W przeciwieństwie do wodoru, metanol jest paliwem ciekłym, które można przechowywać i transportować w temperaturze i ciśnieniu otoczenia, oferując niezrównaną wygodę i dostępność.

Grupa kapitałowa hiPower Energy oferuje usługi dla jednostek gospodarczych, naukowych, administracji państwowej i samorządowej, organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających w sektorze najszerzej rozumianej transformacji energetycznej i surowcowej, w tym szczególnie z udziałem OZE i technologii wodorowych.

W 2024 r. do grupy hiPower Energy dołączyła spółka hiPower Institute of Materials, która specjalizuje się w opracowywaniu i komercjalizacji funkcjonalnych warstw powierzchniowych uzyskanych na bazie technologii zol-żel. Innowacyjne materiały o skuteczności potwierdzonej badaniami laboratoryjnymi zwiększają szczelność zbiorników do przechowywania i transportowania wodoru oraz innych problematycznych substancji. Zalety materiałów powłokowych nowej generacji umożliwiają ich szerokie zastosowanie także w medycynie, przemyśle i branży budowlanej.

Zobacz, do kogo adresujemy nasze rozwiązania:

✓ Przemysł: półprzewodników, metalurgiczny, szklarski, chemiczny, wydobywczy, motoryzacyjny, budowlany, telekomunikacyjny

✓ Koksownie

✓ Przedsiębiorstwa utylizacji odpadów

✓ Serwerownie

✓ Wojsko i szpitale

✓ Operatorzy systemów ładowania EV

✓ Wypożyczalnie samochodów

✓ Galerie handlowe

✓ Zarządcy dróg i autostrad

✓ Deweloperzy

✓ JST

Nasz zespół

CEO
hiPower Energy

dr Jacek Gliniak

Współtwórca technologii hiPower, naukowiec, współzałożyciel i szef R&D hiPower Co. Taiwan. Jacek Gliniak kierował wcześniej spółką hiPower Europe, w której rozwijał innowacyjne systemy odzysku i oczyszczania wodoru. Podczas pięciu lat pracy nad tworzeniem i udoskonalaniem ekologicznych rozwiązań z obszaru „zielonej” energii, jako Główny Inżynier w firmie hiPower na Tajwanie, zdobywał liczne patenty. Perspektywicznymi możliwościami tkwiącymi w wykorzystaniu wodoru zainteresował się w ramach doktoratu na National Chiao Tung Uniwersity w Tajwanie, w trakcie którego rozwijał fotokatalityczne metody wytwarzania tego gazu. Zanim rozpoczął karierę naukową w Azji, uzyskał wykształcenie chemiczne w Polsce, kończąc studia magisterskie na Politechnice Wrocławskiej.

CSO w obszarze technologie
w hiPower Energy

prof. Mirosław Miller

Naukowiec, profesor chemii zaangażowany w badania nad systemami innowacji, ekspert Banku Światowego i Komisji Europejskiej. Współinicjator Dolnośląskiej Doliny Wodorowej oraz Zielonej Doliny Żywności i Zdrowia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Wspołzałożyciel i mentor technologicznych startupów oraz autor ponad 120 publikacji naukowych.

Managing Partner w obszarze operacje
w hiPower Energy

Rafał Gnojnicki

Managing Partner w obszarze sprzedaży w hiPower Energy. Manager z 25-letnim doświadczeniem w skutecznym budowaniu struktur sprzedażowych, partnerskich i zarządczych. Współzałożyciel grupy kapitałowej działającej w sektorze innowacyjnych technologii. Absolwent Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej.

Managing Partner w obszarze operacje
w hiPower Energy

Marcin Kasprzak

Manager z 17-letnim doświadczeniem w międzynarodowych przedsiębiorstwach, wcześniej zawodowy sportowiec z  doświadczeniem na arenie międzynarodowej. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie oraz Psychologii Biznesu na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu.

dr inż. Paweł Gąsior

Adiunkt badawczo-dydaktyczny na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej, ekspert od innowacyjnych rozwiązań dot. „zielonej” energii. Absolwent MBA ze specjalizacją w obszarze zarządzania technologiami wodorowymi, który posiada szerokie doświadczenie w realizacji badań wysokociśnieniowych zbiorników do gromadzenia wodoru. Paweł Gąsior kierował także projektami z obszaru SHM, związanymi m.in. z opracowaniem i wdrożeniem systemów monitorowania oraz wykrywania wycieków wodoru w gazociągach.

prof. dr hab inż. Jerzy Kaleta

Profesor na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej, który specjalizuje się w zagadnieniach z obszaru mechaniki materiałów i metod badawczych mechaniki eksperymentalnej, związanych m.in. z bezpiecznym przesyłem i wykorzystaniem wodoru oraz wysokociśnieniowymi zbiornikami do gromadzenia paliw gazowych. Uczestnik prac programowych Dolnośląskiej Doliny Wodorowej oraz zespołów Ministerstwa Klimatu i Środowiska ds. spraw Polskiej Strategii Wodorowej i tzw. Umowy Wodorowej.

Misja

Naszym priorytetem jest tworzenie, rozwijanie i komercjalizacja rozwiązań umożliwiających zwiększenie dostępu do „zielonej” energii. Innowacyjne technologie wykorzystujące wszechstronny wodór, który może być surowcem, paliwem, nośnikiem lub magazynem energii, pozwalają obniżyć ślad węglowy, zwiększyć efektywność pracy OZE, przyspieszyć rozwój elektromobilności oraz obniżyć koszty w wielu obszarach przemysłu.

Wierzymy, że w dobie postępujących zmian klimatycznych oraz rosnącej potrzeby uzyskania niezależności energetycznej to właśnie wodór jest paliwem, które może zmienić świat. Działalność i rozwój grupy hiPower Energy przybliża nas do realizacji tego celu.

Dowiedz się, jak nasze technologie mogą wspomóc twoją działalność.