Zarząd Spółki

dr Jacek Gliniak

Prezes Zarządu i współtwórca technologii hiPower

Naukowiec, współzałożyciel i szef R&D hiPower Co. Taiwan, odpowiedzialny za rozwój technologii recyklingu wodoru. Współautor rodziny patentów w technologii hiPower. Jacek Gliniak kierował wcześniej spółką hiPower Europe, w której rozwijał innowacyjne systemy odzysku i oczyszczania wodoru. Podczas pięciu lat pracy nad tworzeniem i udoskonalaniem ekologicznych rozwiązań z obszaru „zielonej” energii, jako Główny Inżynier w firmie hiPower na Tajwanie, zdobywał liczne patenty. Perspektywicznymi możliwościami tkwiącymi w wykorzystaniu wodoru zainteresował się w ramach doktoratu na National Chiao Tung Uniwersity w Tajwanie, w trakcie którego rozwijał fotokatalityczne metody wytwarzania tego gazu. Zanim rozpoczął karierę naukową w Azji, uzyskał wykształcenie chemiczne w Polsce, kończąc studia magisterskie na Politechnice Wrocławskiej.

Wojciech Szymon Kowalski

Wiceprezes Zarządu hiPower Energy S.A.

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie UEP) zawodowo związany z rynkiem kapitałowym od początku jego reaktywacji w Polsce, poprzez pracę w departamentach kapitałowych banków oraz strukturach biur i domów maklerskich. W tych drugich pełnił funkcje: analityka, zastępcy dyrektora rynku pierwotnego oraz członka zarządu. Wieloletni członek rad nadzorczych spółek publicznych, w tym zwłaszcza z obszaru handlu (W. Kruk SA, Delko SA) i przemysłu (m.in.: Relpol SA, ElektroKm SA, Grajewo Pfleiderer SA czy Bumech SA).

Posiada także doświadczenie zarządcze w spółkach notowanych na głównym parkiecie warszawskiej GPW SA, w których pełnił funkcję wiceprezesa (Delko SA) oraz prezesa zarządu (PGF, Polska Grupa Fotowoltaiczna SA).


Autor wielu publikacji z zakresu szeroko rozumianego rynku finansowego i towarowego oraz historii biznesu. Posiadający wieloletnie doświadczenia dydaktyczne, jako wykładowca akademicki, ostatnio w ramach studiów podyplomowych z zakresu energetyki odnawialnej prowadzonych przez Instytut Energetyki Odnawialnej i Politechnikę Warszawską.

Rada Nadzorcza

prof. Kraśniak
Janusz

Dr nauk ekonomicznych i profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ekspert w obszarze zarządzania korporacyjnego, organizacji projektowej i metod planowania strategicznego.

Gnojnicki
Rafał

Menedżer z 25-letnim doświadczeniem w skutecznym budowaniu struktur sprzedażowych, partnerskich i zarządczych oraz współzałożyciel grupy kapitałowej działającej w sektorze innowacyjnych technologii.

prof. Kaleta
Jerzy

Ekspert w obszarze inżynierii mechanicznej, uczestnik prac programowych Dolnośląskiej Doliny Wodorowej oraz zespołów Ministerstwa Klimatu i Środowiska ds. spraw Polskiej Strategii Wodorowej i tzw. Umowy Wodorowej.

dr inż. Gąsior
Paweł

Ekspert od innowacyjnych rozwiązań związanych z „zieloną” energią, absolwent MBA ze specjalizacją w obszarze zarządzania technologiami wodorowymi, który posiada szerokie doświadczenie w realizacji badań wysokociśnieniowych zbiorników do gromadzenia wodoru.

prof. Miller
Mirosław

Profesor chemii zaangażowany w badania nad systemami innowacji, współinicjator Dolnośląskiej Doliny Wodorowej, współzałożyciel i mentor technologicznych startupów oraz autor ponad 120 publikacji naukowych.